Historia pary nr 10
Paweł Jassem -Piotr Tuczyński

historia6

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Magdalena Holeksa -Tomek Papierniak 17 NS +100 81.8
18 NS +660 72.7
Paweł Podolski -Grzegorz Jarząbek 19 NS +450 50.0
20 NS +650 74.7
Ilia Szpuntow -Kacper Wilczak 1 NS +300 99.5
2 NS -430 17.2
Tomasz Jochymski -Wojciech Kaźmierczak 3 NS -200 64.8
4 NS +600 99.5
Adam Krysa -Grzegorz Sikorski 5 NS -480 30.1
6 NS +450 84.7
Michał Gulczyński -Jan Pędziński 7 NS +620 71.8
8 NS +150 88.1

Wynik 69.6
+/- 0.0
Razem 69.6