Historia pary nr 12
Mateusz Andrzejewski-Marcin Giżycki

historia6

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Paweł Bocian -Jakub Jagodziński 17 EW -140 0.0
18 EW-1100 0.0
Michał Kania -Aleksander Krych 19 EW -450 50.0
20 EW -650 25.2
Grzegorz Szklarz -Paweł Żochowski 1 EW -100 20.2
2 EW 35/35 35.0
Katarzyna Dufrat -Łukasz Gaweł 3 EW -100 10.3
4 EW +100 50.0
Olga Jackiewicz -Aleksandra Wolska 5 EW +480 69.8
6 EW -420 59.9
Paulina Pięciak -Martyna Szulczewska 7 NS +620 71.8
8 NS +110 60.9

Wynik 37.7
+/- 0.0
Razem 37.7