Historia pary nr 146
Stanisaw Kaszuba -Wodzimierz Kozicki

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Cezary Serek -Marcin Woniak 1 EW -420 3.19
2 EW -690 53.13
Zdzisaw witek -Ryszard Sakowicz 3 NS -140 35.16
4 NS +600 66.66
Wodzimierz Kwiatkowski -Romuald Mroziski 5 EW +500 92.19
6 EW +620 39.69
Stanisaw Drzymaa -Jacek Wdrychowicz 7 NS +1430 60.48
8 NS +430 68.75
Piotr Suchodolski -Bogumia Jakubowska 9 EW +500 100.00
10 EW +800 92.97
Ireneusz Gowacki -Jacek Iwaski 11 EW -460 20.31
12 EW -300 5.47
Marek Bukowski -Jzef Grewling 13 EW +660 88.88
14 EW -50 43.66
Andrzej Fronczak -Ziemowit Nowak 15 EW +450 57.94
16 EW -460 36.30
Edward Kaczmarek -Janusz Zwierzyski 17 EW rednia 50.00
18 EW -650 18.27
Anna Urbanowicz -Jerzy widerski 19 EW -200 8.74
20 EW -620 41.27
Stefan Bernat -Jan Meissner 21 EW -620 61.72
22 NS -1070 0.00
Wiesaw Paczkowski -Andrzej Grela 23 EW -140 34.38
24 EW +50 82.53
Bogdan Zadura -Wodzimierz Cebulski 25 NS +100 97.66
26 NS +400 85.16

Wynik 51.71
+/- 0.38
Razem 52.10