Historia pary nr 193
Alicja Dykier -Micha Nowaczyk

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 1 EW +50 67.45
2 EW -1400 12.50
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 3 EW -200 3.91
4 EW -150 74.59
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 5 EW +420 65.63
6 EW +680 85.70
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 7 NS +680 16.15
8 NS +180 21.88
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 9 EW +50 57.81
10 EW +200 58.59
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 11 NS +490 95.31
12 NS -80 26.56
Monika Weber -Piotr opusiewicz 13 EW +200 50.80
14 EW +100 73.80
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 15 NS +50 86.50
16 NS +460 63.70
Piotr Busse -Andrzej Syrek 17 EW -50 29.85
18 EW -600 52.38
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 19 NS -150 10.33
20 NS +620 58.73
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 21 EW +100 76.56
22 EW +100 28.13
Wadysaw Biernat -Marek Biernat 25 EW +150 46.88
26 EW -130 50.78
Marta Maj -Jakub Przerembski 27 EW -140 21.68
28 EW -140 54.88

Wynik 49.66
+/- 0.00
Razem 49.66