Historia pary nr 146
Stanisaw Kaszuba -Wodzimierz Kozicki

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Mirosaw Bublewicz -Maciej Wierzbicki 1 EW -90 5556
2 EW -680 6746
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski 3 EW -200 079
4 EW -120 727
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy 5 EW -50 3016
6 EW +630 9841
Marta Maj -Jakub Przerembski 7 EW -200 2857
8 EW +430 7857
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz 11 NS +100 4436
12 NS +150 8225
Roland Godlewski -Stanisaw Michaowski 13 NS -300 000
14 NS -100 635
Piotr Busse -Andrzej Syrek 15 NS -460 1586
16 NS +550 7741
Monika Weber -Piotr opusiewicz 17 NS +100 8333
18 NS -300 727
Janusz Michalec -Ryszard Zieliski 19 NS -750 079
20 NS -100 727
Jerzy Grien -Ryszard Lewiski 21 NS +200 9603
22 NS +180 9365
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs 23 NS -650 3307
24 NS -490 4365
Rafa Gardzielewski -Pawe Kolwicz 25 NS -300 714
26 NS -690 4275
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki 27 NS +460 7191
28 NS -140 5697

Wynik
+/-
Razem