Historia pary nr 19
Jerzy Roszak -Zygmunt Grzegorczyk

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jerzy Gurzęda -Robert Pogorzelski 11 EW -200 35.0
12 EW +300 97.5
Jarosław Ciastowski -Włodzimierz Kwiatkowski 13 EW -500 7.5
14 EW +400 60.0
Marek Sosiński -Krzysztof Buzała 15 EW +200 37.5
16 EW -450 25.0
Andrzej Latanowicz -Marek Klatkiewicz 17 EW -50 57.5
18 EW -500 95.0
Kazimierz Lis -Grzegorz Samol 19 EW -200 0.0
20 EW +120 60.0

Wynik 47.5
+/- 0.0
Razem 47.5