Historia pary nr 13
Andrzej Kędzierski -Mieczysław Zaborowski

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Piotr Jassem -Paweł Jassem 11 NS -90 80.0
12 NS +50 77.5
Marek Janik -Henryk Duszyński 13 NS +150 89.3
14 NS +400 60.0
Jerzy Stypiński -Stefan Samól 15 NS +100 85.0
16 NS +100 40.0
Andrzej Pietrzak -Janusz Przybysz 17 NS +110 57.5
18 NS +650 52.5
Ryszard Lisewski -Romuald Mroziński 19 NS +460 37.5
20 NS +100 30.0

Wynik 60.9
+/- 0.0
Razem 60.9