Historia pary nr 35
Piotr Jassem -Paweł Jassem

historia4

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Kędzierski -Mieczysław Zaborowski 11 EW +90 20.0
12 EW -50 22.5
Jerzy Mścisz -Marcin Pędziński 13 EW -170 2.7
14 EW -430 25.0
Piotr Portala -Krzysztof Staśkiewicz 15 EW +140100.0
16 EW +150 82.5
Rafał Gardzielewski -Stanisław Zakrzewski 17 EW +50 67.5
18 EW -630 87.5
Zdzisław Romaniszyn -Marian Wierszycki 19 EW -460 62.5
20 EW -200 32.5

Wynik 50.2
+/- 0.0
Razem 50.2